Photo-Michio-Koide-artiste-japonais-Maison-Sensey
5 mars 2018

Michio Koide, l’art du bijou japonais